Oproep vooraf: heb jij een potentieel groot zonnedak?

 

De Initiatiefgroep Hernen Zonnedorp is op zoek naar grote, vrije daken zonder schaduw met de oriëntatie richting het zuiden. Het idee is om hierop zonnepanelen te installeren vanuit een samenwerkingsverband tussen particuliere aandeelhouders/investeerders en de dakeigenaar. Bijkomende voorwaarden:

- Een behoorlijk elektriciteitsverbruik op de locatie (enkele tienduizenden kWh).

- De verwachting dat de elektriciteitsvraag de komende tien jaar zal blijven bestaan.

- Bereidheid tot samenwerking en vrijblijvende inspanning om een en ander voor elkaar te krijgen.

Interesse? Neem contact op met Allard van Krevel via de contactpagina.

 

Welkom!

 

Ook wel eens gemijmerd  over de mogelijkheid om je eigen energie op te wekken? Die kans ligt nu voor het grijpen. We maken van het zonnige Hernen een Zonnedorp. Met de inzet en medewerking van de dorpsbewoners wil de Initiatiefgroep Hernen Zonnedorp huiseigenaren, en huurders en verhuurders van openbare gebouwen motiveren om op hun daken zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking te plaatsen. En als we dat samen doen dan ontstaat er iets heel moois deze komende maanden …

 

Wat is het doel?

Vijftig daken van woningen en overige gebouwen in Hernen en Leur worden de komende maanden voorzien van zonnepanelen. Dat is ons streven. Vijftig duurzame daken. Ga maar na. Hernen heeft zo'n 200 woningen waarvan zeker de helft geschikt zal zijn voor de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie. Dat heeft met de oriëntatie van de daken te maken. Als we stellen dat weer de helft van de geschikte daken panelen krijgt dan hebben we die vijftig te pakken. Meer mag natuurlijk ook, maar we willen een realistisch doel stellen.

 

Waarom en waarom nu?

Sinds dit jaar zijn zonnepanelen voor het eerst rendabel. De prijzen van panelen zijn sterk gedaald en de elektriciteitsprijs is de afgelopen jaren langzaam blijven stijgen. Daarnaast geeft het Rijk op het moment voor particulieren een subsidie van 15% van de aanschafprijs. Hierdoor ligt de terugverdientijd van een zonnesysteem nu ruim onder de 10 jaar. Maar ook de lokale overheid stimuleert initiatieven op het gebied van duurzame energie. De gemeente Wijchen heeft een duurzaamheidsregeling waarmee tegen een zeer lage rente een duurzame particuliere investering voorgefinancierd kan worden. En als we collectief inkopen, levert dat een nog eens een extra prijsvoordeel op.

 

Dorpsbewoners dragen met deze actie bij aan een duurzame toekomst zonder al te hoge investeringen. Hernen heeft een traditie op het gebied van samenwerking en gemeenschapszin; een collectieve zonneactie past daar goed bij. We zijn niet de eersten die een dergelijke actie opzetten, maar trendsetters in de regio zijn we wel. Die voortrekkersrol past bij ons.

 

Wie zijn dat dan die zo'n actie beginnen?

Op dit moment niet meer dan een klein groepje enthousiastelingen uit ons dorp dat het voortouw heeft genomen. Maar de contouren van een heuse vaste kern van direct betrokkenen beginnen zich af te tekenen. Deze club heeft inmiddels contacten gelegd met een aantal lokale verenigingen, maatschappelijke organisaties, de middenstand en het bankwezen. Allemaal partijen die op de een of andere manier een rol zouden kunnen spelen. Daarnaast willen we ook de school bij dit project betrekken.

 

Wat is het plan?

De komende weken willen we een tijdelijke initiatiefgroep formeren waarbinnen het plan van aanpak wordt gemaakt. We zoeken één of twee betrouwbare leveranciers van de zonnepanelen en randapparatuur en bij voorkeur lokale installateurs die de panelen desgewenst kunnen installeren. Met hen maken we afspraken over leveringsomvang, prijzen en planning.

Vervolgens willen we bewoners via (eventueel reeds geplande) bijeenkomsten en lokale media informeren over de mogelijkheden. Daarna start de werving en houden we bij in hoeverre we op weg zijn naar het einddoel. Tot slot start de uitlevering en installatie met als streven om nog dit jaar de eerste panelen geïnstalleerd te hebben.

 

Daar word ik enthousiast van!

Dit is een particulier initiatief met een hoog gemeenschapsgehalte. Een dergelijke actie slaagt alleen met medewerking en inzet van enthousiaste betrokkenen. Mocht je ook een rol hierbij willen spelen, of heb je ideeën of suggesties, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

 

 

Ik zeg … doen!

 

 

Allard van Krevel

Batavierenweg 9 (met zonnepanelen)

6616 AR  Hernen

T: 0487-531556 (vast)

T: 06-24669569 (mobiel)

E: allardvk@yahoo.com