Informatieavond in De Mijlpaal over zonne-energie

08-10-2012 08:12

Wanneer?

Donderdag 1 november, vanaf 20.00 uur tot circa 23.30.

Waar?

In dorpshuis De Mijlpaal te Hernen.

Wat komt aan de orde?

Technische en financiële informatie over zonnepanelen, terugleveringsmogelijkheden, leen- en subsidiemogelijkheden, vergunningen en een korte presentatie van (waarschijnlijk) twee leveranciers.

Wie voeren het woord?

Leden van de initiatiefgroep, de duurzaamheidscoördinator van de gemeente Wijchen en vertegenwoordigers van (waarschijnlijk) twee leveranciers.

 

Tijdens en na de voorlichting is er ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen. Daartoe zullen ook dorpsgenoten die reeds een zonnesysteem hebben aangeschaft te benaderen zijn.